Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Mgr. Filip Moravčík

G-14
+421 2 9014 1141
Venuje sa problematike mapovania a modelovania pôdneho organického uhlíka, taktiež zmenám krajinnej pokrývky a historickým štruktúram poľnohospodárskej krajiny. Podieľa sa na výučbe predmetov súvisiacich s geografickými informačnými systémami (GIS), databázami a počítačovou kartografiou.