Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky - Spájame poznanie prírody a informačné technológie
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Spájame poznanie prírody a informačné technológie.

Študujte u nás

Či už sa chcete stať špecialistom na geoinformačné technológie alebo komplexným prírodovedcom, štúdium u nás pokrýva obe tieto zamerania od bakalárskeho až po doktorandský stupeň.

Špičková veda

Produkujeme výskum, ktorý sa dokáže presadiť na poli svetovej vedy. Spektrum našich tém je široké, vďaka čomu sme schopní učiť aj riešiť vedecké problémy komplexne a interdisciplinárne.

Aplikácia v praxi

Nezabúdame ani na výzvy uplatnenia fyzickej geografie a geoinformatiky pri praktických problémoch životného prostredia, pôdohospodárstva, či implementácie GIS do inštitucionálnej praxe.

Aktuality

Témy záverečných prác
Na stránke záverečné práce je zverejnená ponuka tém pre akad. rok 2023/24.
Geovedná exkurzia
Katedra pripravuje geovednú exkurziu 2023 – Za geovednými fenoménmi Rakúska a SV Talianska v čase 19. – 23. júna 2023 (5 dní)
Viac informácií v pdf dokumente.
Ponuka Univerzity Karlovy
Ponuka PhD štúdia Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Viac informácií v pdf dokumente.
Smútočné oznámenie
Dňa 28.3.2022 nás navždy opustil prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky vyjadruje hlbokú ľútosť nad odchodom vyznamnej osobnosti.
Krátky nekrológ

Najbližšie udalosti

31. 5. 2023
Prednášky

Záhada predĺžených lebiek

Pripravované zmeny kurikula a podpora výučby geológie na ZŠ a SŠ

Čas: 15:00 – 17:30
online cez MS Teams, prezenčne na PriF UK, B1-AMOS
Prednášajúci: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., prof. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Pripojte sa na: https://lnk.sk/mx18
5. 6. 2023
Štátne skúšky
14. 6. 2023
Štátne skúšky