Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky - Spájame poznanie prírody a informačné technológie
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Spájame poznanie prírody a informačné technológie.

Študujte u nás

Či už sa chcete stať špecialistom na geoinformačné technológie alebo komplexným prírodovedcom, štúdium u nás pokrýva obe tieto zamerania od bakalárskeho až po doktorandský stupeň.

Špičková veda

Produkujeme výskum, ktorý sa dokáže presadiť na poli svetovej vedy. Spektrum našich tém je široké, vďaka čomu sme schopní učiť aj riešiť vedecké problémy komplexne a interdisciplinárne.

Aplikácia v praxi

Nezabúdame ani na výzvy uplatnenia fyzickej geografie a geoinformatiky pri praktických problémoch životného prostredia, pôdohospodárstva, či implementácie GIS do inštitucionálnej praxe.

Aktuality

Deň otvorených dverí 2021
DOD PriF UK 2021 prebehol 5.2.2021 online formou.
Pozrite si našu prezentáciu pre DODvideozáznam geografickej časti DOD .
Organizačná zmena
Od 1.1.2021 sa zlúčila Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu ZemeKatedra fyzickej geografie a geoekológie pod jednu Katedru fyzickej geografie a geoinformatiky.

Najbližšie udalosti

19. 1. 2022
Prednášky
Letokruhy: odhaľujúce minulosť prírody
Divoké Nórsko: putovanie za polárnym kruhom
Čas: 16:00 - 18:30 online cez MS Teams
Prednášajúci: prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D., Mgr. Adam Šupčík
Prihláste sa na: https://lnk.sk/tkny