Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky - Spájame poznanie prírody a informačné technológie
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Spájame poznanie prírody a informačné technológie.

Študujte u nás

Či už sa chcete stať špecialistom na geoinformačné technológie alebo komplexným prírodovedcom, štúdium u nás pokrýva obe tieto zamerania od bakalárskeho až po doktorandský stupeň.

Špičková veda

Produkujeme výskum, ktorý sa dokáže presadiť na poli svetovej vedy. Spektrum našich tém je široké, vďaka čomu sme schopní učiť aj riešiť vedecké problémy komplexne a interdisciplinárne.

Aplikácia v praxi

Nezabúdame ani na výzvy uplatnenia fyzickej geografie a geoinformatiky pri praktických problémoch životného prostredia, pôdohospodárstva, či implementácie GIS do inštitucionálnej praxe.

Aktuality

Smútočné oznámenie
Dňa 28.3.2022 nás navždy opustil prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky vyjadruje hlbokú ľútosť nad odchodom vyznamnej osobnosti.
Krátky nekrológ
Deň otvorených dverí 2022
DOD PriF UK 2022 prebehol 11.2.2022 online formou.
Môžete si pozrieť videozáznam alebo navštíviť našu virtuálnu miestnosť .
Organizačná zmena
Od 1.1.2021 sa zlúčila Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu ZemeKatedra fyzickej geografie a geoekológie pod jednu Katedru fyzickej geografie a geoinformatiky.

Najbližšie udalosti

14. 12. 2022
Prednáška

S geológom do Čiernej Hory cez Bosnu a Hercegovinu

Čas: 15:00 – 17:30
online cez MS Teams, prezenčne na PriF UK, B1-PLUS
Prednášajúci: RNDr. Ján Madarás, PhD.
Pripojte sa na: https://lnk.sk/jqak