Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky - Spájame poznanie prírody a informačné technológie
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Spájame poznanie prírody a informačné technológie.

Študujte u nás

Či už sa chcete stať špecialistom na geoinformačné technológie alebo komplexným prírodovedcom, štúdium u nás pokrýva obe tieto zamerania od bakalárskeho až po doktorandský stupeň.

Špičková veda

Produkujeme výskum, ktorý sa dokáže presadiť na poli svetovej vedy. Spektrum našich tém je široké, vďaka čomu sme schopní učiť aj riešiť vedecké problémy komplexne a interdisciplinárne.

Aplikácia v praxi

Nezabúdame ani na výzvy uplatnenia fyzickej geografie a geoinformatiky pri praktických problémoch životného prostredia, pôdohospodárstva, či implementácie GIS do inštitucionálnej praxe.

Aktuality

Smútočné oznámenie
So zármutkom oznamujeme, že 24. januára 2024 nás opustil náš vzácny kolega geomorfológ doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky si ho vždy bude pamätať ako jedinečného priateľa a kolegu.
Pozvánka na posterový deň
Slovenská meteorologická spoločnosť (SMS) v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom pozývajú (aj študentov) zúčastniť sa 1. ročníka Posterového dňa SMS, ktorý sa bude konať 20. marca 2024 v priestoroch SHMÚ na Jeséniovej 17 v Bratislave. Jeho témou je POČASIE – PODNEBIE – VODA – PÔDA – OVZDUŠIE a ich interakcie v 3. tisícročí. Usporiadateľmi sú veľmi vítané najmä interdisciplinárne príspevky (nie čisto klimatologické alebo meteorologické).
Viac informácií – http://slovakmeteo.sk/posterday/ .
Záverečné práce
Upozorňujeme na vydanie novej smernice rektora UK v Bratislave o záverečných prácach: smernica , informácie fakulty pre končiacich študentov
Geovedná exkurzia
Katedra pripravuje geovednú exkurziu 2024 – Za geovednými fenoménmi Karlovarska a priľahlého Bavorska v čase 17. – 21. júna 2024 (5 dní)
Viac informácií v pdf dokumente.

Najbližšie udalosti

20. 3. 2024
Prednášky

Sanácia hradného brala Strečno

GNSS - s navigáciou sa nestratím

Čas: 15:00 – 17:30
online cez MS Teams, prezenčne na PriF UK, B1-PLUS
Prednášajúci: RNDr. Branislav Prelovský, Bc. Erika Bugáňová & Bc. Adam Lovich
Pripojte sa na: https://lnk.sk/mxcs