Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky - Spájame poznanie prírody a informačné technológie
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Spájame poznanie prírody a informačné technológie.

Študujte u nás

Či už sa chcete stať špecialistom na geoinformačné technológie alebo komplexným prírodovedcom, štúdium u nás pokrýva obe tieto zamerania od bakalárskeho až po doktorandský stupeň.

Špičková veda

Produkujeme výskum, ktorý sa dokáže presadiť na poli svetovej vedy. Spektrum našich tém je široké, vďaka čomu sme schopní učiť aj riešiť vedecké problémy komplexne a interdisciplinárne.

Aplikácia v praxi

Nezabúdame ani na výzvy uplatnenia fyzickej geografie a geoinformatiky pri praktických problémoch životného prostredia, pôdohospodárstva, či implementácie GIS do inštitucionálnej praxe.

Aktuality

Smútočné oznámenie
Dňa 28.3.2022 nás navždy opustil prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky vyjadruje hlbokú ľútosť nad odchodom vyznamnej osobnosti.
Krátky nekrológ
Deň otvorených dverí 2022
DOD PriF UK 2022 prebehol 11.2.2022 online formou.
Môžete si pozrieť videozáznam alebo navštíviť našu virtuálnu miestnosť .
Organizačná zmena
Od 1.1.2021 sa zlúčila Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu ZemeKatedra fyzickej geografie a geoekológie pod jednu Katedru fyzickej geografie a geoinformatiky.

Najbližšie udalosti

24. 8. 2022
Štátne skúšky
8. 9. 2022
Konferencia GeoKARTO 2022
Konferencia je organizovaná Kartografickou spoločnosťou SR, v roku 2022 v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Viac na stránke konferencie.
9. 9. 2022
Valné zhromaždenie SGS
Valné zhromaždenie Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV bude v piatok 9. 9. 2022 od 12:00 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v aule (CH1-1). Súčasťou podujatia bude i pripomenutie si významných geografických výročí (tiež 70. výročie založenia katedry). Plagát